Dotacja na OZE dla firm. Nabór trwa.


Informacja prasowa. ŁARR nie jest operatorem projektu. 
Beneficjenci programu Energia Plus mogą ubiegać się o dofinansowanie do fotowoltaiki i innych instalacji odnawialnych źródeł energii, jak pompy ciepła czy turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wodne. Dodatkowo wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie do magazynu energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski do programu należy składać w terminie do dnia 13.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Dokumenty można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, przy użyciu podpisu elektronicznego. By wysłać wniosek należy utworzyć konto i zalogować się na stronie internetowej NFOŚiGW, pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl i wybrać odpowiedni program priorytetowy.  
O dofinansowanie w programie Energia Plus przedsiębiorcy mogą ubiegać się na przedsięwzięcia prowadzące do: 
  • zmniejszenia ilości zużytych surowców pierwotnych, 
  • ograniczenia lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery,) 
  • poprawy efektywności energetycznej, 
  • poprawy jakości powietrza, 
  • wykorzystania nowych źródła ciepła i energii elektrycznej – np. instalacja fotowoltaiczna, 
  • modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych.
Więcej informacji pod adresem:https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-energia-plus