Grant na start (1 edycja) - ostateczna lista rankingowa

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od decyzji komisji rekrutacyjnej dot. oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru do pierwszej edycji projektu „Grant na start” przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji.
- ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych - pobierz
- ostateczna lista rankingowa osób niezakwalifikowanych - pobierz
Równocześnie przypominamy, że w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, w celu zminimalizowania ryzyka wzrostu masowych zachorowań przełożono realizację II i III etapu rekrutacji do projektu „Grant na start”. Przewidywany termin rozmów z doradcą zawodowym i komisją rekrutacyjną wstępnie zaplanowany na czerwiec 2020 roku. O nowym terminie będziemy informować na bieżąco.