Rozpoczęcie naboru wniosków nr 4/2019

18 września 2019 r. o godz. 10.00 uruchomiony zostanie nowy nabór wniosków o przyznanie bonów szkoleniowych w ramach projektu "Bon - apetyt na rozwój!".

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 września 2019 r. o godz. 10.00 uruchomiony zostanie nowy nabór wniosków o przyznanie bonów szkoleniowych w ramach projektu "Bon - apetyt na rozwój!". Zapraszamy!!! 
Informujemy ponadto, iż od 16 września 2019 r. od godziny 14.00 możliwe będzie sporządzanie wersji roboczych wniosków. 

W ramach naboru nr 4/2019 pierwszeństwo w ocenie złożonego wniosku oraz podpisania umowy mieć będą MŚP nie korzystające do tej pory z dofinansowania w ramach realizowanego projektu „Bon-apetyt na rozwój!”. 

W ogłoszonym naborze nr 4/2019 wyznacza się limit kwotowy wsparcia dla jednego MŚP z wkładem własnym w kwocie 60 000,00 zł

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 4 pkt 3 regulaminu przy każdym kolejnym korzystaniu ze wsparcia MŚP może oddelegować do udziału w Projekcie tylko pracowników, którzy wcześniej nie korzystali z usług rozwojowych w ramach Projektu. 

Uwaga!! Po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej i dopełnieniu przez MŚP i jego pracownika wszystkich określonych warunków, Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową dokonuje formalności związanych z rozliczeniem bonów rozwojowych oraz przekazuje wymagane dokumenty do Operatora w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni kalendarzowych. 

PAMIĘTAJ! Warunkiem rozliczenia usługi rozwojowej oraz uznania jej tym samym za wydatek podlegający dofinansowaniu w projekcie jest - zgłoszenie na usługę maksymalnie na jeden dzień przed rozpoczęciem usługi rozwojowej oraz zrealizowanie jej za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.  
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.