Tarcza Finansowa PFR 2.0 zatwierdzona przez Komisję Europejską

Komisja Europejska zatwierdziła polski program dla firm, które z powodu pandemii musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność. Na Tarczę PFR 2.0 składa się pomoc w formie dotacji dla mikroprzedsiębiorstw i w formie dopłat do niepokrytych kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Budżet programu wynosi 13 mld zł (ok. 2,91 mld EUR), z czego 6,5 mld zł ma być przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw i 6,5 mld zł dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Organem przyznającym pomoc, odpowiedzialnym za wdrożenie środków jest Polski Fundusz Rozwoju. Pomoc może być udzielana od 15 stycznia 2021 r. Wnioski można składać do 28 lutego 2021 r.
 • Udzielanie Subwencji Finansowych następuje zgodnie z kolejnością rozpoznawania Wniosków przezPFR, przy czym pierwszeństwo rozpoznania przyznane będzie tym Wnioskom, które będą kompletnei nieobarczone brakami. 
Dla kogo? (klasyfikacja według PKD)
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; 
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering); 
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zagospodarowania; 
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne; 
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów; 
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów; 
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna; 
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych; 
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki; 
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych; 
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; 
 • 86.90.D Działalność paramedyczna; 
 • 90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
 • 90.04.Z Prowadzenie obiektów kulturalnych; 
 • 91.02.Z Działalność muzeów; 
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych; 
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem; 
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych; 
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. 
Kto może otrzymać pomoc?
 • Firmy zarejestrowane i prowadzące działalność w Polsce spełniające następujące kryteria kwalifikowalności:
 • muszą odnotować spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu z okresem od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; 
 • nie mają zaległości podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku; 
 • prowadziły działalność gospodarczą zarówno na dzień 31 grudnia 2019 r., jak i na dzień stosowania środków (działalność gospodarcza prowadzona w obu powyższych terminach); 
 • które w dniu złożenia wniosku nie były w likwidacji, w upadłości, w restrukturyzacji; 
 • przedsiębiorcy zarejestrowani na terytorium RP w CEIDG lub w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oraz mający rezydencję podatkową na terenie EOG;
 • ponadto rzeczywisty beneficjent w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe przy zobowiązaniu do przeniesienia swojej rezydencji podatkowej do EOG w ciągu dziewięciu miesięcy od daty przyznania pomocy w ramach środków.
Pomoc dla mikroprzedsiębiorstw 
 • Przeznaczona dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż PKD oraz o rocznym obrocie lub sumie bilansowej nie przekraczającej 2 000 000 EUR. 
 • Maksymalna kwota, jaką przedsiębiorca może uzyskać to 36 000 zł na pracownika. 
 • Jeżeli przedsiębiorca otrzymał już pomoc z Tarczy 1.0, maksymalna kwota dofinansowania otrzymanego z obu Tarcz nie może przekroczyć 72000 zł na pracownika. 
 • Zaliczka zwrotna będzie musiała zostać zwrócona, jeśli średni poziom zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. nie zostanie utrzymany.
Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Przeznaczona dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż PKD o rocznym obrocie nie przekraczającym 50 000 000 EUR lub sumie bilansowej nie przekraczającej 43 000 000 EUR. 
 • Pomoc w formie zaliczek zwrotnych, które pokryją część niepokrytych kosztów stałych tych przedsiębiorstw, w przypadku których wybuch COVID-19 spowodował zawieszenie lub ograniczenie ich działalności. 
 • Pomoc zostanie przyznana przedsiębiorstwom, które odnotują spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. 
 • Pomoc do wysokości 70% niepokrytych kosztów stałych, ale nie więcej niż 3,5 mln zł na przedsiębiorstwo. 
 • Kwota pomocy jest dodatkowo ograniczona do 72 000 zł na pracownika, jeżeli firma otrzymał już pomoc z Tarczy 1.0. Maksymalna kwota pomocy z obu Tarcz nie może przekroczyć 144 000 zł na pracownika.

Dokumenty do pobrania

Bezpłatne szkolenie

Składanie wniosków

Źródło: Ministerstwo Finansów
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.