Aktualizacja wstępnej listy rankingowej po I etapie rekrutacji

W związku z aktualizacją wstępnej listy rankingowej procedura odwoławcza zostaje przedłużona do dnia 29 listopada 2021 roku.Pozostałe terminy pozostają bez zmian.