Ostateczna lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

W związku z zatwierdzeniem listy rankingowej po III etapie rekrutacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zamieszczamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w III edycji projektu „Grant na start”

- ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych - pobierz 
- ostateczna lista rankingowa osób niezakwalifikowanych - pobierz