Ostateczna lista rankingowa

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od decyzji komisji rekrutacyjnej dot. oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru do trzeciej edycji projektu „Grant na start” przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji. 

- ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych - pobierz
- ostateczna lista rankingowa osób niezakwalifikowanych - pobierz