Wstępna lista rankingowa oceny biznesplanów (przed procedurą odwoławczą)

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków (KOW) zakończyła prace związane z oceną biznesplanów w ramach III edycji projektu „Grant na start”. Wszystkie przekazane do oceny biznesplany zostały ocenione pozytywnie ( tj. otrzymały ocenę wyższą niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do przyznania łącznie we wszystkich kryteriach).
Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową oceny biznesplanów (przed procedurą odwoławczą). 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW - kliknij aby pobrać 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Grant na start” osoby, które nie uzyskały rekomendacji do otrzymania wsparcia mają prawo do złożenia odwołania. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane po zatwierdzeniu listy rankingowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (po procedurze odwoławczej).