Wstępna lista rankingowa po I etapie rekrutacji

W związku z zakończeniem oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru do III edycji projektu „Grant na start” przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych oraz osób niezakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji. 

- wstępna lista rankingowa osoby zakwalifikowane - pobierz 
- wstępna lista rankingowa osoby niezakwalifikowane - pobierz