Łódzki Inkubator Przedsiębiorczości

ŁIP – O INKUBATORZE

Uwaga

W związku z zakończeniem projektu "Łódzki Inkubator Przedsiębiorczości" z dniem 31.12.2020 r., informujemy, że wnioski o skorzystanie z oferty Inkubatora będą przyjmowane do tego dnia i inkubacja firm zakończy się z dniem 31.12. 2020 r. Po tym terminie, firmy chcące skorzystać z oferty wynajmu powierzchni mogą zawrzeć umowę najmu na zasadach komercyjnych. 
Łódzki Inkubator Przedsiębiorczości utworzony przez ŁARR S.A. jest przedsięwzięciem, którego głównym celem jest wsparcie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw poprzez:

preferencyjne warunki najmu pomieszczeń biurowych w prestiżowej lokalizacji zarówno biznesowej jak i logistycznej (obszar „Nowego Centrum Łodzi”) :
 • 984,5 m² przeznaczonych pod inkubację
 • 25 pomieszczeń biurowych o powierzchni od 15 do 25 m²
 • pomieszczenie typu Open space
 • wyposażone indywidualne stanowiska pracy
 • dostęp do sali konferencyjnej z nowoczesnym sprzętem multimedialnym
oraz usługi wspierające biznes, między innymi:
 • asysta w tworzeniu nowych firm
 • szkolenia i doradztwo, w tym proeksportowe i proinnowacyjne
 • konferencje, warsztaty
 • pomoc w nawiązaniu współpracy z sieciami biznesowymi oraz instytucjami naukowymi
 • pomoc w uzyskaniu zewnętrznego finansowania
 • wsparcie w transferze innowacji
 • obsługa sekretaryjna
 • obsługa księgowa
 • obsługa prawna
 • doradztwo podatkowe
Usługi wspierające biznes świadczone nieodpłatnie albo po stawkach preferencyjnych zgodnie z Regulaminem Łódzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

 Dla kogo:
 • Planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • Podmioty działające na rynku nie dłużej niż 3 lata
w szczególności o charakterze innowacyjnym. Bez względu na formę prawną planowanej/prowadzonej działalności.

W pierwszej kolejności zapraszamy planujących rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej. Aktualne informacje o naborze dostępne w zakładce „Ogłoszenia o naborze”.

Cena wynajmu już od 15,00 pln netto za m²*  

Regulamin Łódzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z dokumentacją aplikacyjną dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

* Zgodnie z cennikiem

W razie pytań prosimy o kontakt

Dokumenty do pobrania