Lista osób pierwszej grupy zakwalifikowanych do etapu doradztwa zawodowego w projekcie „Młodzi na start II”

Zamieszczamy listę osób pierwszej grupy zakwalifikowanych do etapu doradztwa zawodowego w projekcie „Młodzi na start II”