Praca

Specjalista ds. rozliczeń (aktualne)
Specjalista ds. rozliczeń w Departamencie Pożyczek i Poręczeń 
Miejsce pracy: Łódź     
Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:
 • kontrola zakresu rzeczowo- finansowego pożyczki,  
 • planowanie, zakres i przeprowadzanie kontroli,  
 • badanie nakładania się finansowania z środków publicznych,  
 • monitorowanie terminowości rozliczeń,
 • monitorowanie wysokości udzielonej pomocy de minimis,
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,  
 • dokumentowanie kontroli,
 • udzielanie Odbiorcom Ostatecznym niezbędnych informacji dotyczących rozliczenia pożyczki.
Wymagania:
 •  wykształcenie wyższe (mile widziane),  
 • podstawowa wiedza z zakresu ustaw: o rachunkowości, o podatku od towarów i usług,o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych,o swobodzie działalności gospodarczej,  
 • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania i obsługi funduszy strukturalnych w Polsce,
 • znajomość wytycznych ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego, dokumentówprogramowych funduszy strukturalnych i regionalnych programów operacyjnych,
 • znajomość zasad ochrony danych osobowych,
 • umiejętność sporządzania pism, dokumentów, informacji, zestawień, analiz oraz oceny skutkówregulacji prawnych,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),urządzeń biurowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • kompetencje: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętnośćstosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją,nastawienie na klienta, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność,chęć uczenia się.
Oferujemy:
 • Stałą pracę – umowa o pracę.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Pracę w przyjaznych warunkach.
 • Wszelkie niezbędne materiały.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Dofinansowanie z ZFŚS (wypoczynek i świadczenia okolicznościowe).
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: e_sapinska@larr.lodz.pl do dnia 30 września 2020 r. z dopiskiem w tytule wiadomości „aplikacja - Specjalista ds. rozliczeń”. 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
1. Administrator.
Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ŁARR S.A.) ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd ŁARR S.A. 

2. Inspektor ochrony danych.
Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd ŁARR S.A. inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:- Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul Narutowicza 34, 90-135 Łódź;- e-mail: iod@larr.lodz.pl 

3. Cel i podstawy przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:- przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego,- dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Panna to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

4. Odbiorcy danych osobowych.
Pani/Pana Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności zakresie hostingu poczty elektronicznej, obsługi IT, podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać Dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych.
Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:- w celach związanych z rekrutacją - do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego,- w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym – do czasu upływu okresu przedawnienia wskazanych roszczeń. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą.
Ma Pani/Pan prawo do:- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,- usunięcia danych osobowych,- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

7. Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 


Pobierz pełną treść oferty pracy

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.