Praca

Brak ofert pracy 
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
1. AdministratorAdministratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ŁARR S.A.) ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd ŁARR S.A. 

2. Inspektor ochrony danychMoże się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd ŁARR S.A. inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: 
- Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul Narutowicza 34, 90-135 Łódź; 
- e-mail: iod@larr.lodz.pl 

3. Cel i podstawy przetwarzaniaPani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu: 
- przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, 
- dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym. 
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

4. Odbiorcy danych osobowychPani/Pana Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności zakresie hostingu poczty elektronicznej, obsługi IT, podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać Dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danychPana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane: 
- w celach związanych z rekrutacją - do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, 
- w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym – do czasu upływu okresu przedawnienia wskazanych roszczeń. 

6. Prawa osób, których dane dotycząMa Pani/Pan prawo do: 
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
- usunięcia danych osobowych, 
- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

7. Informacja o wymogu podania danychPodanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.