Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (Szansa na nowy start)

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od decyzji Komisji Rekrutacyjnej dotyczącej oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru ścieżki dotacyjnej do projektu „Szansa na nowy start” publikujemy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 
- Ostateczna lista osób zakwalifikowanych - pobierz