Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (Szansa na nowy start).

W związku z zakończeniem oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru do projektu „Szansa na nowy start” przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.