Dotacje dla firm dotkniętych przez brexit.

7 lutego 2023 roku ruszyła kolejna runda naboru w ramach programu Re_Open UK, który ma pomóc polskim przedsiębiorcom poradzić sobie z negatywnymi skutkami brexitu. Program realizuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej. 
Dofinansowanie wynosi nawet do 100% kosztów kwalifikowanych. 

Kto może skorzystać?
Przedsiębiorcy, którzy:
- posiadają status MŚP lub dużego przedsiębiorstwa,
- są zarejestrowani i prowadzą działalność na terytorium RP,
- prowadzili wymianę towarów lub usług ze Zjednoczonym Królestwem od roku 2018 lub 2019,
- odnotowali spadek obrotów w handlu z UK po 2020 roku lub ponieśli dodatkowe koszty, które są bezpośrednim skutkiem brexit.

Typy działań, na które można przeznaczyć wsparcie:
- Nowe kierunki eksportu (sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych).
- Re_start inwestycyjny (sfinansowanie inwestycji wspierających nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa).
- Akcja adaptacja do zmian (koszty dostosowania przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych wynikających z brexit).
- Brexit bez straty (zwrot kosztów z typów 1,2,3 poniesionych od 1 stycznia 2020 r.)

Termin:Od 7 do 28 lutego 2023 można wnioskować o dofinansowanie projektów rekompensujących negatywne skutki brexit. 
Więcej informacji o programie i harmonogramie rund naboru znajduje się na stronie: www.reopen.biz