Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie

1.     DORADZTWO EUROPEJSKIE

Zajmujemy się pozyskiwaniem i rozliczaniem bezzwrotnych dotacji na rozwój i inwestycje w przedsiębiorstwach. Zapewniamy kompleksową usługę pozyskania środków unijnych zaczynając od profesjonalnego doradztwa mającego na celu wybranie optymalnego źródła finansowania, kończąc na procesie rozliczania projektu. Wypracowane know-how, zdobyte doświadczenie oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi takimi jak banki, jednostki naukowe czy kancelarie prawa patentowego przekładają się na naszą skuteczność.

Oferta„dla biznesu” skierowana jest zarówno do mikro, małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw działających w różnych sektorach i branżach.

Nasza oferta zakłada współpracę z klientem na wszystkich etapach procesu pozyskiwania finansowania ze środków unijnych:

dokonujemy identyfikacji potrzeb klienta, a następnie dobieramy odpowiednie źródła finansowania,

opracowujemy koncepcję projektu przy jednoczesnym uwzględnieniu kryteriów wybranego konkursu,

-    kreujemy współpracę pomiędzy przedsiębiorstwem, a rekomendowaną jednostką badawczą,

-    współpracujemy z jednostkami zewnętrznymi takimi jak banki czy kancelarie prawa patentowego,

-    przygotowujemy komplet wymaganej dokumentacji aplikacyjnej,

-    wspieramy klienta w procesie przygotowania do obrony projektu przed Panelem Ekspertów,

-    koordynujemy proces podpisywania umowy o dofinansowanie,

-    rozliczamy projekt, a także służymy pomocą podczas jego wdrażania.

2. PRZYGOTOWYWANIE BIZNESPLANÓW I STUDIÓW WYKONALNOŚCI

Przedsiębiorcom poszukującym zewnętrznych źródeł finansowania oferujemy przygotowanie biznesplanów czy studiów wykonalności składających się zarówno z części merytoryczno-opisowej prezentującej zasadność realizacji planowanej inwestycji jak i prognozy finansowej.

W zależności od indywidualnych potrzeb klienta, biznes plany jak i studia wykonalności przygotowujemy pod kątem wymogów niezbędnych
do spełnienia kryteriów wybranych konkursów dotacyjnych. 

Zapraszamy do współpracy. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Fundusze unijne bez wątpienia są szansą na dynamiczny rozwój Państwa firmy. 

HARMONOGRAMY KONKURSÓW DOTACYJNYCH DO KTÓRYCH PRZYGOTOWUJEMY OBECNIE DOKUMENTY APLIKACYJNE SĄ DOSTĘPNE POD ADRESEM:
Partnerzy