Obsługa i rozliczanie projektów

Obsługa i rozliczanie projektów
Usługi w zakresie realizacji projektów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
  • na bieżąco współpracujemy i doradzamy, jak prawidłowo realizować projekt,
  • nadzorujemy wypełnianie zapisów umowy o dofinansowanie,
  • rozliczamy oraz kontrolujemy prawidłowość wykorzystania budżetu projektu,
  • przygotowujemy wnioski o płatność i sprawozdania,
  • pomagamy w przygotowaniu ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień oraz przygotowaniu się do kontroli.
KONTAKT

Partnerzy