Wsparcie w starcie

ZAWIESZENIE NABORU WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH PROGRAMU "PIERWSZY BIZNES - WSPARCIE W STARCIE II".

Informujemy, że zawieszono nabór wniosków pożyczkowych. Wnioski które wpłynęły w 2 połowie stycznia, są aktualnie na liścierezerwowej. 


WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH PROGRAMU „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE”.

Informujemy, że od dnia 16 sierpnia 2017 roku wznawiamy nabór wniosków pożyczkowych do Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

1) Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju tj.  do ok. 85 100,00 zł

Okres spłaty do 7 lat, oprocentowanie „0,44%” w skali roku, (0,25 stopy redyskonta weksli NBP), możliwa karencja w spłacie kapitału do 12-tu pierwszych miesięcy. Brak prowizji.

Pożyczka skierowana jest dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:
  • absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
  • zarejestrowanych bezrobotnych;
  • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich)
2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Maksymalna kwota do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. do około 25 000,00 zł

Okres kredytowania 3 lata, z możliwością częściowego umorzenia po 12 miesiącach  od dnia zatrudniania pracownika

Dla:
  • osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
3. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców po uzyskaniu pożyczki.

Dokumentacja pożyczkowa przyjmowana jest w siedzibie ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34, II piętro pokój 210 budynek fabryki lub w sekretariacie w Willi) w godzinach 8:00 – 15:30.

REGULAMIN PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II


Informujemy różnie, iż świadczymy dla Beneficjentów komercyjne usługi doradztwa w przygotowywaniu dokumentacji pożyczkowej.


WSTRZYMANY NABÓR WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH W PROGRAMIE PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE.

W związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na realizację projektu „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie” od dnia 17 marca 2017 r. wstrzymujemy przyjmowanie wniosków pożyczkowych.

 
Zarząd TISE podjął decyzję że od 1.04.2016 r. wznawia przyjmowanie wniosków pożyczkowych do Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II
 

ZMIANA WYSOKOŚCI WNIOSKOWANEJ KWOTY POŻYCZKI
Informujemy, iż od 1 września 2016r. obowiązuje wyższe przeciętne wynagrodzenie wg którego liczona jest maksymalna kwota pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące przeciętne wynagrodzenie to 4 019,08 zł.
W związku z tym, maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 80 381,60 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 24 114,48 zł.


Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest partnerem oraz przedstawicielem Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA na region łódzki w projekcie  „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II
Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” – preferencyjny program pożyczkowy w województwach mazowieckim i łódzkim, uruchomiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, a skierowany do osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół średnich i wyższych, a także przedsiębiorców chcących stworzyć miejsca pracy dla osób bezrobotnych. W skład projektu wchodzą;

1.  Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju tj.  do ok. 81 339,00 zł.

Okres spłaty do 7 lat,

Oprocentowanie „0,44%” w skali roku, (0,25 stopy redyskonta weksli NBP), możliwa karencja w spłacie kapitału do 12-tu pierwszych miesięcy.

Brak prowizji.

Pożyczka skierowana jest dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:
  • absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
  • zarejestrowanych bezrobotnych;
  • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich)
2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Maksymalna kwota do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. do 24 401,70 zł

Okres kredytowania 3 lata, z możliwością częściowego umorzenia po 12 miesiącach  od dnia zatrudniania pracownika

Dla:
  • osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
3. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców po uzyskaniu pożyczki.
Dokumentacja pożyczkowa przyjmowana jest w siedzibie ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34, II piętro pokój 207 lub 201 budynek fabryki lub w sekretariacie w Willi) w godzinach 8:00 – 16:00.

REGULAMIN PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II


Informujemy różnie, iż świadczymy dla Beneficjentów komercyjne usługi doradztwa w przygotowywaniu dokumentacji pożyczkowej.
KONSULTANCI: 

tel.: 42 208 92 15
email: m_gajewska@larr.lodz.pl

W przypadku braku możliwości telefonicznego skontaktowania się z Doradcą prosimy o przesłanie drogą mailową swojego numeru telefonu. Oddzwonimy.

DOKUMENTY DO POBRANIA -POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOKUMENTY DO POBRANIA -WNIOSEK O POŻYCZKĘ DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

DOKUMENTY DO POBRANIA-WNIOSEK O POŻYCZKĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

Partnerzy