Przetargi do 31.12.2021 r.


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych nr 5/DA/2020
2020-12-09
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług pocztowych. Termin składania ofert 15.12.2020 r. godz. 10:00.
Zapytanie ofertowe nr DA/2/2020 na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów
2020-06-08
Uprzejmie informujemy, iż prowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów w budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Narutowicza 34.
Przetarg nieograniczony na „Kompleksowe świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach należących do ŁARR S.A. Numer postępowania 2/DA/2020.
2020-02-12
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Kompleksowe świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach należących do ŁARR S.A. Numer postępowania 2/DA/2020.
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34
2020-01-14
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34″. Numer postępowania 1/DA/2020.
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej
2019-08-28
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej
Zapytanie ofertowe Nr 3/DA/2019 na świadczenie usługi dostępu do internetu
2019-03-27
Zapytanie ofertowe Nr 3/DA/2019 na świadczenie usługi dostępu do internetu
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DA/2019 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU
2019-03-27
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DA/2019 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH
2018-12-03
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr 4/DA/2018 prowadzonym jako zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”.
PRZETARG NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE NA RZECZ MŚP
2018-10-01
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony na specjalistyczne usługi doradcze na rzecz MŚP w projekcie pt. „Profesjonalizacja usług biznesowych ŁARR S.A.” współfinansowanym w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 II Innowacyjna konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1 Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/02/2018 (X.2.1) Z DNIA 26.02.2018
2018-02-26
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”.

Partnerzy