JEREMIE2 - POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA

JEREMIE2 - Pożyczka płynnościowa 

Pożyczka Płynnościowa z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Płynnościowa):
Dla kogo?
na wsparcie wydatków realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie województwa łódzkiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. 
- przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę pod warunkiem, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w przedsiębiorstwie, 
- udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
W ramach Funduszu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Pożyczkę można przeznaczyć m.in. na:
  • a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS i Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców; 
  • b) zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy; 
  • c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.; 
  • d) zatowarowanie, półprodukty itp.; 
  • e) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r. 
Na jaki okres?
Maksymalny okres spłaty pożyczki to 72 miesiące. 
Zabezpieczenia 
W zależności od kwoty pożyczki- poręczenie osoby fizycznej, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych.  
Oprocentowanie 
W zależności od okresu spłaty pożyczki i kwoty- od 0,1 % w skali roku dla pożyczki do 200 tys. zł z okresem spłaty do 12 miesięcy; w pozostałych przypadkach 1,5 % w skali roku.   
Kwota pożyczki 
Maksymalna kwota to 1 mln zł, ale nie więcej niż: 
  • dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, 
lub
  • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.
Jak złożyć wniosek 
Wniosek o udzielenie pożyczki będzie można składać bezpośrednio w siedzibie ŁARR S.A., listownie na adres siedziby ŁARR S.A., bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: wnioski@larr.pl (WAŻNE! Wypełniony dokument „Formularz wniosku o udzielenie pożyczki” powinien zostać zaparafowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji, a następnie zeskanowany do formatu PDF. Pozostałe wypełnione dokumenty należy również przesyłać w formacie PDF).  

Kontakt

Biuro w Łodzi
e-mail: bok1@larr.pl
tel605 090 958


Kontakt

Biuro w Zduńskiej Woli
e-mail: bok2@larr.pl
tel: 512 181 858

Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty regulujące

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.