Ostateczna lista rankingowa zatwierdzona przez WUP

Przedstawiamy zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ostateczną listę rankingową po ocenie formalnej i merytorycznej biznesplanów osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego i finansowego pomostowego na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach III edycji projektu GRANT NA START. 
  • Lista zakwalifikowanych - pobierz